O mně, kvalifikace

Mé jméno je Kateřina Kratochvílová Kriegelová a ráda bych vám o sobě napsala několik slov. Má cesta k současné lásce – pohybu – nebyla tak přímočará jako bývá u jiných lidí, ale o to pevnější se stala. Sportu se věnuji od útlého mládí. Jedna z prvních věcí, kterou si pamatuji z dětství byly dlouhé tůry a procházky s mým otcem po hřebenech hor. Na základní škole pak lehká atletika – zejména skok do dálky a běh na 800metrů. Při studiu vysoké školy jsem se začala věnovat více kolektivním sportům jako je volejbal a lezení po umělých stěnách a skalách.

Později v zaměstnání jako zkušební technik ve výzkumném a zkušebním leteckém ústavu, došlo na návrat k časově i finančně nenáročnému běhání, kterému jsem propadla a věnuji se mu doposud. Daří se mi skloubit mnohdy náročné tréninky i s chodem domácnosti a péčí o dva syny. Dlouhá léta po práci jsem docházela do taneční školy na hodiny Flamenca a hry na kastaněty, kde se klade důraz na preciznost postavení a držení těla při pohybu. Má láska k pohybu tak měla a má mnoho podob a zrcadlí se do mého přístupu k trénování a tréninku.

Během mateřské „dovolené“ jsem se začala intenzivně vzdělávat v oblasti pohybu, kondičního a zdravotního cvičení a související problematice. V tomto studiu hodlám i nadále pokračovat. Z dřívější doby mám vystudovanou fakultu elektrotechniky na univerzitě VŠB-TUO a snad to jen podtrhuje jakým jsem člověkem – velmi technicky zaměřeným. Přirozeně tedy správnou techniku (tentokrát) pohybu vyžaduji i po svých svěřencích. Věřím, že mé poznatky a dlouholetá praxe z atletiky, tance i dalších sportů, mi dávají možnost lidem pomoci cvičit lépe, efektivněji a s větší radostí.

Moje rodina.

Kvalifikace IQ Pohyb

Ostatní kvalifikace

 • 2018 Kondiční trénink ve výkonnostníma vrcholovém sportu I. – Martin Iterský (NEXT STEP in education)
 • 2018 Dřep prehab/rehab – Martin Snášel (CORE TRAINING)
 • 2018 Programming aneb jak správně psát tréninkové plány – Tomáš Bartoš (BARBAR GYM)
 • 2018 Trenér kondičního běhu 2. třídy – Český atletický svaz
 • 2018 Sportovní příprava dětí – Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • 2019 SMR – foam rolling – Tomáš Bartoš (BARBAR GYM)
 • 2019 Aktivně v těhotenství – Mgr. Zuzana Jiráková, Mgr. Olga Gruberová, (GrooFy Brno)
 • 2019 3D funkce nohy – Mgr. Olga Gruberová, Mgr. Zuzana Jiráková, MUDr. Tomáš Kovanda (GrooFy group s.r.o.)
 • 2019 Dolní končetina v klinické praxi – Mgr. Olga Gruberová, Mgr. Jana Kracíková, MUDr. Tomáš Kovanda (GrooFy group s.r.o.)
 • 2019 Workshop správné techniky cvičení – Tomáš Bartoš (BARBAR GYM)
 • 2019 Trenér kondičního běhu 1.třídy – Český atletický svaz

V médiích